När polisen inte talar svenska

Doktorsavhandlingen talar sitt tydliga språk. Många finskspråkiga poliser upplever att de inte talar svenska tillräckligt bra.