När kommer Alkobilen?

Bild: Lehtikuva/Aku Häyrynen

När matbutikerna får sälja long drink och starköl räknar Alko med att omsättningen minskar med nästan hundra miljoner euro, knappt nio procent.

Den minskade volymen kan göra att bolaget glesar ut butiksnätet. För att ändå kunna sköta sitt uppdrag som monopolhandel har Alko kastat fram tanken på att ersätta de indragna butikerna med butiksbilsturer.

Förslaget sätter fokus på Alkos roll och ställning inom den finländska dagligvaruhandeln.

Social- och hälsovårdsministeriet anser att det är självklart att bilarna är Alkos egna. Hela monopolsystemet bygger på att Alko har ensamrätt att sälja sina produkter. Så det som verkar mest praktiskt, en butiksbil som servar glesbygden med både dagligvaror och alkohol är ett omöjligt koncept.

Detta trots att Alko ju numera ofta finns vägg i vägg med livsmedelshandeln, och påminner om stormarknadens avdelning för vin, öl och sprit.

S-gruppen skulle hellre ge glesbygdsbutikerna rätt att sälja vin – men det kommer inte att ske så länge Alkos monopol består.

Sedan kan man också ställa frågan om inte Alko kan uppfylla sitt samhälls- och serviceåtagande genom att låta butiker med alltför litet underlag gå med förlust.

Diskussionen om butiksbilarna har också en annan aspekt. EU tillåter monopolet så länge alla aktörer bemöts jämlikt. Producentens varor ska vara tillgängliga i hela Alkos försäljningsnät.

Ingen kan ersätta Alkos service om den försvinner, därför måste Alko se till att också kunder som bor på affärsmässigt olönsamma ställen har tillgång till monopolets utbud.

Uppfyller monopolet inte den skyldigheten kan någon aktör känna sig diskriminerad, och då är steget kort att koppla in EU-myndigheterna.

Det kan inte heller uteslutas att redan förändringen att höja den tillåtna alkoholhalten för drycker i detaljhandeln med 0,8 procentenheter och låta små bryggerier sälja sitt öl direkt till kunderna kan uppfattas som en spricka i minutförsäljningsmonopolet.

Den nya alkohollagens sex månader långa remissrunda hos EU-kommissionen och medlemsländerna blir ingen formalitet.

John-Erik Jansén Ledarskribent