När klienterna får styra om de dansar eller bakar blir hela boendet gladare

Alla som besöker boenden ska komma ihåg att klienterna är individer som ska bemötas med respekt. Här besöker en artist Anemone. Bild: Sol i minnet

När klienter på boenden för demenssjuka själva får påverka sina vardagsrutiner, i stället för att tvingas följa ett färdigt schema, leder det till lugnare klienter och mindre stressad personal. Det kan till och med spara pengar.

– Personcentrerad vårdkultur är nyckeln till framtidens hot i vårdbranschen med personalbrist och svag ekonomi. Efter att vi ställde om arbetskulturen på vår avdelning har vi haft flera intresserade v...