När det fulaste snacket går

Att alla inte förstår att beväringarna är försvarets värdefullaste och mest krävande tillgång, är en skam.

Jargonger tycks oftast uppstå i mycket slutna kretsar. Snacket går i allt trängre cirklar och vitsarna slits ut tills samtalet utvecklas till ren ritual, som känns både onödig, starkt påfrestande och...