Nämnder i Ingå och Raseborg emot centraliserade slamtransporter

Trots att både Ingås och Hangös miljö- och byggnadsnämnder ogillar kommunalt ordnade slamtransporter så är det Nylands avfallsnämnd som fattar beslutet om hur transporterna ska ordnas. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd beslöt i onsdags efter omröstning att inte förorda kommunalt ordnade slamtransporter. Ingå byggnads- och miljönämnd fattade motsvarande beslut i tisdags.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg gick i onsdags emot beredningen i fråga om att ta ställning till ett utlåtande om transportsystem för avloppsslam. Förslaget till utlåtande till Nylands avfallsnä...