Nämnden ogillade tysta moduler

Tekniska nämnden i Ingå vill ha mera beredning om de tysta utrymmen som föreslagits för Ingå bibliotek. Enligt beredningen skulle frågan om tysta utrymmen för arbete och studier kunna lösas med arbetsmoduler.

Tekniska nämnden ansåg ändå att dessa moduler är för små för att lämpa sig för arbete, och vill ha fler alternativ till hur frågan kunde lösas.