Nämnden måste backa – Örnboet får inte ge vika till ny inkvartering

Helsingfors förvaltningsdomstol går på försvarsmaktens linje. Örnboet i Tvärminne får inte rivas för att ge plats till en ny inkvarteringsbyggnad invid försvarsmaktens övningsområde.

Det var i oktober 2017 som miljönämnden i Hangö gav undantagslov till RRK Group att bygga en ny inkvarteringsbyggnad i stället för det så kallade Örnboet i Tvärminne. RRK Group hade ansökt om tillstånd till projektet med en fullmakt av FAb Vita Villan, ett bolag som den ryska affärsmannen Boris Rotenberg står bakom.

Planerna var att riva Örnboet och bygga en ny inkvarteringsbyggnad på 350 kvadratmeter i två våningar, samt en ekonomibyggnad på 50 kvadratmeter. Försvarsmakten motsatte sig planerna eftersom området är nära Syndalens övningsområde, och med hänvisning till bullernivåerna fördes ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolen har nu fastställt att miljönämndens beslut ska hävas, vilket i praktiken betyder att undantagslovet inte ska beviljas.

Inga lagliga förutsättningar

Sitt beslut motiverar förvaltningsdomstolen bland annat med att miljönämnden har tolkat bullernivåerna fel. Man anser att miljönämnden fattat beslut enligt föreskrifter för mindre vapen, men att det är tunga vapen som används på området.

Rätten ser också att ett undantagslov måste följa delgeneralplanen. Att det sedan tidigare finns bebyggelse nära Örnboet är inte ett tillräckligt skäl till att bygga fler byggnader för boende på området.

I sin dom skriver rätten att ett undantagstillstånd skulle förutsätta att övriga markägare på området behandlas lika, alltså borde de tillåtas bygga motsvarande byggnader på området. Ifall ett undantagstillstånd skulle beviljas skulle det därför strida mot markanvändnings- och bygglagen.

Rätten anser också att miljönämnden inte framför särskilda orsaker till att ett undantagslov ska beviljas, och konstaterar därför att det inte finns lagliga förutsättningar till att bevilja undantagslov. Därför ser Helsingfors förvaltningsdomstol Hangö miljönämnds beslut som lagstridigt, och ser att det måste hävas.

Förvaltningsdomstolen gav sin dom den 2 november. Domen kan ännu överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, och det ska ske inom en månad.

Nära försvarsmakten. Försvarsmakten har lagt sig emot planerna med bygget. Man hänvisar till bullernivåerna i området. Bild: Lina Enlund

Ska bekanta sig med beslutet

När HT ringer upp Hangös stadsdirektör Denis Strandell och stadens stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen på måndagen har de ännu inte hunnit bekanta sig med förvaltningsdomstolens dom.

– Vi måste sätta in oss i beslutet, men i princip är det ett positivt beslut med tanke på debatten som blossat upp under den senaste tiden, säger Denis Strandell.

Han hänvisar till debatten som uppkommit efter polisoperationen i Åbolands skärgård, där ett ryskt företag systematiskt köpt upp markområden på strategiska platser i området.

Miljönämnden hade ändå beviljat undantagstillstånd. Hur kan du då från stadens sida tycka att domen är ett positivt beslut?

– Nämnden bedömer inte om man ska eller inte ska bygga, de bedömer situationen enligt bestämmelser och planer. Men domen passar väl in med tanke på just debatten om ryssar och markaffärer i Finland, säger Strandell.

Kukka-Maaria Luukkonen kan inte säga hur ärendet kommer att behandlas på miljönämndens nästa möte. Miljönämnden har möjlighet att fatta beslut om att överklaga domen.

– Jag kan inte uttala mig om det ännu. Jag måste sätta mig in i beslutet före jag vet hur ärendet föredras, säger Luukkonen.

Denis Strandell har ändå en klar synpunkt på ärendet.

– Vad tjänar staden på att överklaga? Vi har ingen egen vinning i det här ärendet, säger han.