Nämnden fick ingen info om kostnaderna för seniorbygget - nu får projektet vänta ännu en månad

Det blev inget beslut om det seniorboende som Virkkulankylä planerar i Sjundeå. En kritisk nämnd vill ha klara siffror innan beslut fattas.

Redan i december bad tekniska nämnden i Sjundeå att få kostnadskalkyler för det servicehus som Virkkulankylä och kommunen planerar men ännu har inga siffror kommit till nämnden. Vid tisdagens möte behandlades frågan om att hyra den tilltänkta tomten för servicehuset. På mötet var en representant för företaget Virkkulankylä på plats för att svara på frågor, men nämnden fick ännu inga kalkyler för projektets kostnader.

Vid en omröstning var alla nämndmedlemmar utom ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP) för en remittering av ärendet.

– Att beslutet skjuts framåt med en månad har ingen betydelse i det stora hela. Viktigare är att vi får en helhetsbild av läget, säger nämndens vice ordförande Jere Jantunen (Saml.).

De efterfrågade kostnadskalkylerna har lovats inom några veckor. Tekniska nämnden behandlar frågan igen vid sitt nästa möte.