Nämnd vill inte ha vrak på bottnen

M/s Wäinämöinen, restaurangbåten som sjönk första gången i Hagnäs i Helsingfors 1998 och andra gången vid kajen i Skogby år 2000, får inte ligga kvar på bottnen trots allt.

I I beredningen till miljö- och byggnadsnämndens möte konstaterade man att uppmaningen att städa bort det som är kvar av Wäinämöinen kan avskrivas eftersom vraket inte förfular landskapet, inte utgör en miljörisk och inte orsakar någon annan fara eller olägenhet. Vraket är utmärkt på sjökortet och är inte i vägen för sjötrafik. Vraket anses inte längre strida mot avfallslagens nedskräpningsförbud.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt dock enhälligt, på förslag av Johan Berglund (SFP), att man inte kommer att avskriva ärendet utan uppmana ägaren att lämna in en plan över en bärgning. Ägaren har själv meddelat att man kommer at göra ett försök att få upp vraket i sommar.