Nämnd: Segel- och roddföreningar ska beaktas i hamnplan

Utvidgning. Den nya sjösättningsrampen ska enligt planerna byggas i sydvästra hörnet av hamnområdet. Väster om det föreslår tekniska nämnden ett område för båtföreningar. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Ett område för båtisättning och båtförvar bör reserveras i Ingå småbåtshamn. Det anser tekniska nämnden.

Enligt nämnden finns det flera aktiva segel- och roddföreningar i Ingå som skulle behöva ett område vid stranden i småbåtshamnen. Nämnden föreslår i ett utlåtande om detaljplanen för småbåtshamnen att ett 250-300 kvadratmeter stort område reserveras för förvaring av föreningarnas båtar och eventuellt ett båthus. Ett lämpligt område kunde vara väster om den nya sjösättningsrampen, som enligt planen ska byggas i sydvästra hörnet av småbåtshamnen.

Nämnden hade också synpunkter på antalet parkeringsplatser vid Wilhelmsdal och trafikarrangemangen i hamnen.

Mer läsning