Nämnd inte nöjd med planförslag för Stallörsparken

Planläggningsnämnden i Raseborg ifrågasätter bland annat en 250 kvadratmeter stor byggnad som ritats in på Hamntorget vid Norra hamnen i Ekenäs. Bild: VN-arkiv/Patrik Lindström

Planläggningsnämnden i Raseborg har remitterat förslaget till ny detaljplan för Stallörsparken till stadens tjänstemän. Nämnden möttes i onsdags och beslöt då remittera i stället för att lägga förslaget till påseende.

Raseborgs planläggningsnämnd skickar förslaget till ny detaljplan på remiss. Nämnden listade en rad saker som man önskar att tjänstemännen ska åtgärda. Nämndens ordförande Sven Holmberg, SFP, pekar bl...