Nämnd föreslår att besvär mot mastlov avslås?

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg beviljade i juni i år mobiloperatören DNA Oy åtgärdstillstånd för att bygga en basstation för mobiltelefoner på ett område på fastigheten Nedergård i Forsby, Billnäs.

Två besvär har anförts hos Helsingfors förvaltningsdomstol över nämndens beslut. Den ena besvärsställaren hänvisar till basstationens närhet till ett kulturhistoriskt bostadsområde. Dessutom hänvisar besvärsställaren till sin egen hälsa.

Den andra besvärsställaren anser att byggprojektet är lagstridigt och önskar att det hävs samt att besvärsställarnas rättegångskostnader ersätts och att grannarna hörs.

Nu har förvaltningsdomstolen bett nämnden om ett utlåtande med anledning av besvären. Nämnden säger i sitt förslag till utlåtande att åtgärdstillståndet är beviljat för ett område för industri- och lagerbyggnader som omfattas av gällande detaljplan för Billnäs industriområde.

Nämnden anser att projektet stämmer överens med bestämmelserna i detaljplanen och att besvären ska avslås. Nämnden anser också att grannarna haft möjlighet att komma med synpunkter.

Miljö- och byggnadsnämnden har förslaget till utlåtande till förvaltningsdomstolen på agendan på onsdag.