Namn samlas i protest mot dagisflytt i Virkby

Kämpar. Soile Törrönen är en av initiativtagarna till en adress mot en centralisering av svenskdagvård till Lojo centrum. Bild: Studio Lindell

I Virkby konstaterar Soile Törrönen att hon förstår sakargumenten bakom förslaget att centralisera den svenskspråkiga småbarnspedagogiken till Lojo centrum – men tycker det finns andra värden än de krasst ekonomiska.

En namninsamling har startats för att protestera mot och försöka påverka Lojo stads sparförslag att centralisera all svenskspråkig småbarnspedagogik till Laurentiushuset i Lojo centrum från och med år...