Namn samlas för skyddsjakt på varg

Samlar namn. Isa Forsbäck, Magnus Lindholm, Kita Österlund och Niklas Weckman är bosatta på olika håll i Raseborg och på alla ställen har varg eller vargspår noterats. Bild: Lina Enlund

Rapporter om närgångna vargar duggar tätt. På Kimitoön har varg observerats i centrum av samhället, i Backgränd i Karis hade en man i förra veckan närkontakt med två vargar på sin gård.

Om man stöter på en varg rekommenderar konstapel Patrik Öhman vid polisen i Raseborg att man ringer nödnumret 112. Därefter får polisen ta ställning till vidare åtgärder, säger Öhman. Det kan vara att kontakta rovdjursexpertis – eller om djuret är aggressivt att oskadliggöra det.

– Om man råkar på en varg ska man inte springa i väg utan försöka dra sig undan lugnt och hålla blicken fäst på djuret. Man kan samtidigt föra oväsen och se om man hittar något tillhygge såsom en sten.

Namn samlas

I Snappertuna- och Karistrakten har nu en namninsamling startats med krav om att skyddsjakt på varg bör planeras. Insamlingen pågår på bred front fram till den 30 april, berättar en av ansvarspersonerna, Niklas Weckman från Mjölbolsta i Karis.

Namninsamlingen startades i kölvattnet av att hunden Milo dödades av vargar alldeles vid sin hemgård i Snappertuna. På samma område har vargens existens också noterats i form av ett rivet kid på en gårdsplan.

– Den senaste observationen var ju på en gård i Backgränd där en man var tvungen att försvara sig med en vedklabb mot en varg. Så kan det inte vara, vi måste få bort vargarna från folks gårdsplaner, säger Weckman.

I Snappertuna bor Kita Österlund och Magnus Lindholm med sina respektive familjer och de har gjort många vargobservationer. Kita Österlund har sett spår av varg otaliga gånger, medan Magnus Lindholm också sett själva djuren, vargar.

– Vi har sett varg så nära gården att vårt 7-åriga barnbarn inte får gå ensam mellan vårt och hans familjs hus trots att det bara är hundra meter mellan husen, säger Lindholm.

– Och vi som driver ett företag i turismbranschen undrar hur vi ska marknadsföra oss, ska vi säga att det finns varg eller inte, undrar Österlund.

Dessutom är hon orolig för eget barn och grannarnas som ska stå ute vid Norrbyvägen och vänta på skolskjuts. Spår av varg har setts flera gånger i närheten av de platser där barnen väntar på skolskjuts.

– Vems är ansvaret om något händer?

Sjuka eller oskygga?

Namninsamlingen kommer att riktas till Finlands viltcentral och Jord- och skogsbruksministeriet och i följebrevet kräver man åtgärdsplaner, som kan verkställas när en varg mister sin skygghet för människan, uppträder aggressivt och dödar boskap eller husdjur.

Sin skygghet har de redan mist, konstaterar Weckman. Alternativt är de sjuka, tror han. Han är illa rädd för att en skabbepidemi ska bryta ut.

– Jag har själv den senaste tiden fångat och tagit bort sju mårdhundar som alla haft skabb.

Då de har haft skabb så kan också vargen ha det och det kunde förklara varför de inte är skygga för människor, funderar han.

Ska grunda förening

För att kunna föra en saklig debatt med myndigheter har man också bestämt sig för att grunda en förening, berättar Weckman. Föreningen kommer att ha sitt konstituerande möte och grundas efter den sista april då namninsamlingen avslutats.

– Vi måste få politikerna att vakna, den ökande vargstammen utgör ett problem.

Han tycker det är skrämmande att det finns folk som inte inser att vargarna är rovdjur.

– Vargarna är inga gosedjur. Vi är inte varghatare, men populationen får inte explodera i våra händer.

Jaktchef Visa Eronen på Finlands viltcentral säger att det är svårt att veta hur mycket vargstammen kommer att växa i år, men vargvalpar kan födas i trakten i vår eftersom brunsttecken observerats åtminstone i Snappertuna och i trakten mellan Ingå och södra Lojo.

– Om det är två skilda par eller ett och samma vet vi inte.

En dräktig hona kan få mellan en och åtta valpar, oftast fem till sex, säger Eronen.

De första kullarna är vanligen små.

Mycket vilt både bra och dåligt

En del teorier gör gällande att stora stammar av hjort eller rådjur skulle locka till sig varg och i exempelvis Ekenäs centrum finns en hel del rådjur. Man kan se dem på grönområden och i trädgårdar inne i staden. Stammen har enligt vilträkningen ökat i antal från 113 individer 2016 till 156 individer 2017.

På Ekenäs jaktvårdsförenings område finns också mycket vitsvanshjort. Stammen har dock bara vuxit lite sedan i fjol – från 447 individer till 460 individer i år. Här har jägarna fällt betydligt mer hjort än tidigare. I fjol var 50 procent av de fällda djuren honor vilket är bra med tanke på begränsningen av stammens storlek.

Kan den rikliga förekomsten av bytesdjur ha någonting med vargens ökade närvaro i Västnyland att göra?

– Det är svårt att bedöma orsakerna till varför vargen har kommit till södra Finland och Nyland. Det är säkert flera faktorer som påverkar. Tillgången till föda är knappast den enda orsaken, men antagligen av någon betydelse. En annan orsak är troligtvis att ganska nära liggande vargflockar i Egentliga Finlands norra delar och Satakunta har producerat ungar årligen redan en längre tid, säger Visa Eronen.

Jakttiden för vitsvanshjort börjar från och med i höst som vaktjakt redan i början av september.

– Förändringen medför att man kan inleda i synnerhet jakten på kalvar, unga hindar och bockar i god tid före höstens kollisionstoppar och mörka kvällar. Den här möjligheten borde man ta vara på, säger Eronen.

– Å andra sidan – om man talar om varg, så minskar tillräckligt stora bytesdjursstammar de problem som vargen kan orsaka för boskapsskötseln och vården av viltstammarna.

Mer läsning