Naivt tro att det är annorlunda i Raseborg

Vi vill skapa ett samhälle där alla känner sig trygga och där ingen behöver vara rädd för att den kroppsliga integriteten kränks.