Myndigheterna satsar på fiskeriövervakning på Finska viken

Myndigheterna är speciellt intresserade av havsöring och sik, att fångsten uppfyller måtten, fångstredskapen och att alla tillstånd är i sin ordning. Bild: Mostphotos

Myndigheterna kommer att genomföra extra fiskeriövervakning under våren. Den som drar upp en hotad art kan bli ersättningsskyldig.

Finska vikens kustbevakning, NTM-centralen och Forststyrelsen ökar fiskeriövervakningen på Finska viken. Satsningen innebär extra övervakning på våren och hösten.

Dessutom kommer myndigheterna att prioritera fisket i samband med den dagliga patrulleringen.

Myndigheterna är speciellt intresserade av havsöring och sik, att fångsten uppfyller måtten, fångstredskapen och att alla tillstånd är i sin ordning.

Myndigheterna satsar också på att övervaka båttrafiken och fåglarnas häckningsplatser. På vissa skär råder landstigningsförbud under häckningen.

Skadestånd för hotade arter

Från och med den 1 maj kan man bli tvungen att betala skadestånd till staten om man drar upp vissa hotade fiskarter.

Skadeståndet gäller lax, saimenlax, ål, nejonöga, öring, harr, röding, flodkräfta och sik i åar och bäckar som rinner ut i havet.

Skadeståndets storlek beror på arten och ligger mellan några tiolappar och tusentals euro.