Myndighet ger Öbyborna rätt om skolskjuts

Regionförvaltningsverket ger Susanne och Markus Karlsson i Öby rätt angående barnens skolresor. Verket säger att föräldrarna inte kan förpliktas att sköta skoltransporterna. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Regionförvaltningsverket ger bildningsnämnden i Raseborg en rad reprimander och uppmaningar på grund av behandlingen av familjen Karlsson i Öby och barnens skolskjutsar.

Öbyborna Susanne och Markus Karlsson berättade i fjol höstas (VN 24.8.2018) om sin kamp för sina barns rätt till skolskjuts. De tre barnen går i olika skolor – äldsta i Ekenäs högstadieskola, mellerst...