Mycket talar mot en nedläggning

Vem vill bo i en kommun eller region som inte har ett sjukhus med jourmottagning att tillgå?

Hur funderar man egentligen i HUS ledning kring sjukhusets framtida vara eller icke vara? Jag tycker det finns mycket som talar mot en nedläggning av Raseborgs sjukhus, som så många andra med mig. Nu har vi tydligen fått en liten tidsfrist, men sen då?

De som bor ute i de perifera delarna av Raseborg kan ha stora problem att ta sig in till vårt sjukhus. Hur skall det gå när det "bara" finns Lojo (och Jorv) som närmaste sjukhus att välja på? Skräckscenariot är att man bor i till exempel Hangö eller yttersta delarna av Bromarv och blir sjuk, men inte tillräckligt sjuk för att åka ambulans. Man har inte tillgång till bil eller kan på grund av sjukdomsattacken inte köra bil, och taxi blir för dyrt, om det alls finns någon att tillgå. Det finns två saker att välja mellan; vänta ut sjukdomsattacken om det bara är möjligt, eller så är det "den eviga sömnen" som återstår. Och blivande mödrar inte att förglömma! Denna grupp lämnades åt sitt trygghetsöde när vårt fina BB stängdes. Nu föds det barn längs vägarna i ambulanser eller personbilar, och tryggheten för mor och barn har farit all världens väg. Ska vi verkligen behöva ha det så?

Om vi inte har ett sjukhus i Raseborg ska ingen politiker fundera på varför vår inkomstskattesats inte räcker till för allt som skattemedlen skall räcka till. Vem vill bo i en kommun eller region som inte har ett sjukhus med jourmottagning att tillgå? Folk flyttar redan härifrån, varför tror ni att folk skulle vilja flytta hit?

Jag sade det en gång tidigare, och jag säger det igen: Skylten med "Bygg bo i Raseborg" vid Horsbäck eller var den nu är, kan tas ner. Den fyller ingen funktion, allra minst lockar den nya "bosättare", annat än fåglarna. Om ens dem.

Varför ska vi inte få ha ett tvåspråkigt sjukhus? Finland är ett tvåspråkigt land enligt grundlagen. Visst får man – numera i ganska hög grad – sjukvård på svenska på Lojo sjukhus, men det är som sagt långt till Lojo, i synnerhet om man mår riktigt dåligt!

Sjukvård kostar, och de som har allvarliga och kroniska hälsoproblem får erfara vad den kostar. Kommunen är lika med kommunens invånare. Kommunens invånare är lika med skattebetalare. Ingen primär- eller akutsjukvård kan fungera optimalt med en radikalt minskad skattesats, det förstår ju vem som helst. Och nu kan inte skatten höjas alltför mycket mer för då blir resultatet detsamma som om eller när sjukhuset stängs. Utflyttning med stort "u", och ingen inflyttning.

Någon av debattörerna i radion sade att sjukhusdirektör Gabi Errol kör med skrämseltaktik genom sitt tal om att sjukhuset är hotat. Jag tycker hon lägger fram fakta på bordet, och skulle hon "mörka" dessa fakta så skulle hon säkert bli kritiserad för det också.

Det finns säkert "vassa" argument mot mitt inlägg, det är jag helt införstådd med, och det finns alltid en liten möjlighet att den här situationen kan räddas, men jag skriver ur hjärtat och ett hot är alltid ett hot tills det eliminerats i sin helhet.

Mariann Rosendal, Harparskog

Mer läsning