Mycket nytt på trafikfronten

Det råder händelserika tider i trafiken, och inte bara på grund av att många semestrar inom Finland i år. Den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni syns konkret i form av bland annat vita spärr...