Mycket durabelt – mindre dynamiskt

F-huset är en vacker och durabel byggnad med bra läge. Stadens förvaltning få mer än väl plats i huset, men de tjocka stenväggarna försvårar en optimal och modern rumsindelning.

Om väggar kunde tala skulle de tjocka murarna på Ekåsens huvudbyggnad ha en hel del att berätta. En och annan patient, en och annan anställd har vandrat i stenborgens korridorer sedan den stod klar 1930.

I dag är det inte tillnärmelsevis så mycket verksamhet som det en gång varit i den 5 500 kvadratmeter stora byggnaden.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt hyr första våningen som är en yta på knappt 2 300 kvadratmeter. Raseborgs egen vård och omsorg har drygt 500 kvadratmeter av byggnaden.

Men trots att beläggningsgraden varit låg de senaste åren har hela huset varit uppvärmt. Det har inte varit möjligt att bara värma upp delar av byggnaden.

Rören mest akuta

Ekåsens huvudbyggnad, det som man i dag så personligt kallar F-huset, blev klart 1930 efter ritningar av arkitekt Axel Mörne som också ritat det före detta sjukhuset och nuvarande ämbetshuset i Nystad (Se artikel intill!). Ekåsens karaktärsbyggnad har sanerats i repriser mellan 1980 och 1990.

Enligt stadens fastighetschef Catharina Lindström är huvudbyggnaden i relativt bra skick. Ett av de större problemen är åtminstone delvis åtgärdat i och med att man dränerade huset utifrån i höstas.

– Vi vet att källaren är problematisk. Där finns fukt i golvet och på visa ställen kommer vi säkert vara tvungna att pika upp golvet. Och vi måste vara beredda på överraskningar, säger hon.

De största ingreppen handlar om tekniken i huset. Elektricitet, vatten, avlopp och ventilation ska förnyas. Nya dataförbindelser ska upprättas. I synnerhet en rörsanering börjar vara akut. På flera ställen i taken ser man bruna fläckar där rör har läckt.

Man har kommit bra i gång med planeringen i det här avseendet. Man vet var de nya vatten- och avloppsrören ska dras.

– Vi kommer att göra så lite hål i väggarna som möjligt eftersom de är så tjocka. Den nuvarande rumsindelningen styr oss ganska mycket, säger Lindström.

De massiva stenväggarna gör att den disponibla ytan är bara 4 200 kvadratmeter i huset trots att våningsytan är 5 500 kvadratmeter.

På översta våningen, som kallas Loftet, är mellanväggarna däremot byggda senare och lättare att riva. Där kanske man kommer att bygga ett auditorium av något slag eftersom takfönstren inte är optimala för kontor.

I kostnadskalkylen på 8 miljoner euro ingår också ett byte av samtliga fönster som torde vara original. Speciellt på sydsidan ser man en hel del fönster med flagande färg.

Start i höst?

Man har räknat att det finns plats för 152 arbetsställen (i praktiken innebär det ungefär bord, stol och dator) vilket borde täcka stadens behov.

Arkitekten Jukka Turtiainen gjorde en skiss 2012 över hur stadens förvaltning skulle kunna inhysas dels i Ekåsen, dels i Knipnäs. Men det gällde bara den personal som finns i Fixhuset. Nu är det tänkt att också stadens tekniska sektor ska flytta in under samma tak – i princip är det med andra ord fråga om stadens hela administration.

Personligen tycker Catharina Lindström att det skulle vara en bra sak.

– I mitt jobb har jag i princip kontakt med alla sektorer. Det går förstås att kommunicera via e-post men det skulle ju vara trevligt att träffa personerna personligen ibland.

Hon är också i övrigt övertygad om att Ekåsen vore ett bra alternativ som nytt stadshus.

– Det är ett durabelt hus. Det faller inte av första bästa vindpust. Det skulle förmodligen krävas en jordbävning till det. Dessutom är det ett vackert hus i en vacker omgivning. Och läget är ypperligt. Det är klart vi ska utnyttja Ekåsen när vi en gång har det.

Om fullmäktige omfattar styrelsens förslag kommer stadens förvaltning att flytta till Ekåsens huvudbyggnad i slutet av nästa år. Fullmäktige behandlar ärendet på sitt möte på måndag. Blir det grönt ljus där kommer intern service börja fila på offertförfrågningar. Tanken är att de ska skickas ut redan i år.

Renoveringsstart skulle det då kunna bli någon gång i oktober–november.

I anslutning till huvudbyggnaden finns ett modernt tillbygge som tillsvidare kan klara sig utan större ingrepp. En tanke är att det så kallade G-huset ska fungera som huvudkvarter för social service.

Fakta

Från sjukhus till stadshus

Ekåsens huvudbyggnad är ritad av Axel Mörne och färdigställdes 1930. Byggnaden har renoverats mellan 1980 och 1990.

Raseborgs stad köpte det 14 hektar stora sjukhusområdet av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för 3,9 miljoner euro 2012.

Renoveringen och omändringen av det så kallade F-huset från sjukhus till förvaltningsbyggnad beräknas kosta max 8 miljoner euro.

Huset är cirka 5 500 kvadratmeter stort. Inflyttning planeras till hösten 2017.