Muurainen gläds åt noll besvär mot Billnäsplaner

Trots att det stundvis har skummat i ån har verksamheten i Olli Muurainens del av Billnäs bruk varit lagd på is. Bild: Arkiv

Inga besvär har inlämnats till Högsta förvaltningsdomstolen över planerna för Billnäs bruk.

– En tio år lång stig har vandrats. Hundratals möten, brev, telefonsamtal ... Det blev visst några svordomar under planeringsprocessen också. Tack till alla som var med. Ett stort tack, skriver Olli Muurainen på sin privata Facebooksida.

Muurainen lade sina planer på en hotell- och konferensanläggning på is i oktober 2014 på grund av besvär mot detaljplanen för området och den allmänt tröga byråkratin.

Trots att han gläds åt beskedet finns det ännu "några stenar at vända på".

– Trädfällningslovet är först på listan, säger Muurainen.

När hans del av bruket öppnar för verksamhet kan han inte svara på.