Mutterseelenallein

Ett ord som alltså fick sin upprinnelse genom katolsk religiös inskränkthet kännetecknar i dag en situation som en ärkekonservativ polsk ledare har försatt sitt land i.

Rubrikordet har en intressant bakgrund. Bartolomeinatten är beteckningen på de mord som utfördes under natten den 24 augusti 1572 i Frankrike på tusentals franska hugenotter (kalvinister). Det är alltså en del av de historiska händelser som hänger ihop med reformationen och 500-årsjubileet med anledning av Martin Luthers teser. De inre oroligheterna fick en tillfällig fredlig lösning genom ediktet i Nantes 1598 och religionsfriheten erkändes – så där någorlunda – i och med Westfaliska freden 1648. Men den lösningen höll inte särskilt länge. Ludvig den XIV återkallade ediktet 1685 och nya förföljelser mot hugenotterna följde.

Nästan samtidigt utfärdade "den stora kurfursten" Fredrik Wilhelm av Preussen ediktet i Potsdam, som gav hugenotterna en tillflyktsort i Preussen och Berlin. Kurfursten hälsade hugenotterna välkomna och man kan eventuellt fråga sig varifrån Angela Merkel tog sin modell när hon drygt 300 år senare välkomnade en ny tillströmning av flyktingar. Hur som haver. 20 000 fransktalande flyktingar i Berlin påverkade i sin tur den lokala dialekten. Och det intressantaste spåret är just ordet Mutterseelenallein. Det kommer från det franska uttrycket "moi tout seul" – "jag själv" eller "på egen hand", som berlinarna på något sätt trodde att handlade om mor (mére, inte mig, min – moi) och att "seul" var tyskans själ "seele" och att det hela på något sätt handlade om att vara ensam, vilket förklarades med tillägget "allein".

Den här språkliga härvan bli ju inte mindre rolig av att "Mutterseele" också passar in på "Mutti" Merkel, som enligt den polska regeringens senaste förklaringar står bakom beslutet att återvälja Donald Tusk till ordförande för Europeiska rådet. Den här diplomatiska förvecklingen beskrevs av tyska FAZ just med ordet Mutterseelenallein, det vill säga Polen andligen utflyttat till en hopplös periferi och övergivet av alla sina närmaste allierade, till och med av Ungerns Viktor Orbán.

Ett ord som alltså fick sin upprinnelse genom katolsk religiös inskränkthet på 1500- och 1600-talen, kännetecknar i dag en situation som en ärkekonservativ polsk ledare har försatt sitt land i (samtidigt som han antagligen innanför kansliets säkra väggar oroar sig över påven Franciskus reformer).

Men att vara Mutterseelenallein i ett Europa, som med största säkerhet kommer att gå i olika hastigheter om vi inte genomdriver omfattande reformer av unionens funktionssätt, är en synnerligen dålig strategi. Det är teknologin och förmågan att samordna teknologiska och ekonomiska processer, som kommer att avgöra hur de enskilda medlemsländerna klarar sig i den internationella konkurrensen. Samordningen kommer att vara regeringarnas viktigaste inrikespolitiska uppgift eftersom teknologins utveckling leder till att verksamhetsområden, som tidigare har varit åtskilda, nu kan fogas samman i digitala energi- och teknologinätverk. Den som i den här jättelika förändringen är på utsidan är också den stora förloraren.

Inskränkthet står den inskränkte synnerligen dyrt!

Nils Torvalds är ledamot av Europaparlamentet (SFP/Renew Europe).

Mer läsning