Musslor får flyttas ur vägen för restaurering

Restaureringen av Sågarforsen i Sjundeå å kräver undantagstillstånd att hantera den fridlysta tjockskaliga målarmusslan.

Sågarforsen i Sjundeå å ska restaureras som en del av projektet Sjundeå å 2030. Forsen är en möjlig livsmiljö för den tjockskaliga målarmusslan, som är fridlyst. För att kartlägga förekomsten av musslan vid Sågarforsen måste Västra Nylands vatten och miljö, som koordinerar projektet Sjundeå å 2030, identifiera de musselarter som finns. För det arbetet har föreningen ansökt och beviljats undantagstillstånd, eftersom det är förbjudet att hantera och flytta tjockskaliga målarmusslor.

Identifieringen av musslorna görs av den professionella dykaren och biologen Jaakko Leppänen som bistås av biolog Tiina Asp. Musslorna flyttas till ett lågt fat som hela tiden hålls under vatten. Om föreningen hittar tjockskaliga målarmusslor vid Sågarforsen vill föreningen flytta dem längre ner, till ett område där det redan finns målarmusslor. Nylands Närings-, trafik, och miljöcentral har beviljat undantagstillstånd för båda ändamålen.

Renoveringen av Sågarforsen görs för att förbättra livsvillkoren för öring och kräfta.

Mer läsning