Musikfestival ordnar tävling för ny musik

Lux Musicaes konstnärliga ledare Kimmo Hakola är också ordförande för tävlingsjuryn. Bild: KSF-arkiv/Saara Vuorjoki

Musikfestivalen Lux Musicae, som årligen ordnas i Sjundeå i november, utlyser en kompositionstävling för att hedra kommunens jubileumsår.

Syftet med kompositionstävlingen är att få fram nya musikaliska verk som på ett kreativt sätt avspeglar Sjundeås rika kulturhistoria, unika natur och människornas förhoppningar i går, i dag och i morgon. Sjundeå fyller i år 560 år. De vinnande verken uruppförs under nästa års Lux Musicae-festival (2021).

Kompositionstävlingen har två kategorier. I huvudkategorin vill föreningen Musik i Sjundeå, som är arrangör för Lux Musicae, hitta nya innovativa verk inom kammarmusik- och orkesterkategorin som ska berika den finländska repertoaren av ny seriös musik. Verken inom huvudkategorin ska skrivas för allt mellan två och sju av följande instrument: flöjt, oboe, klarinett, valthorn, harpa, violin och cello.

I den andra kategorin, låtkategorin, ska de tävlande skicka in noter för sången och ackompanjerande instrument samt en inspelad mp3-demo på minnessticka. Den tävlande står också för lyriken. Huvudkategorin har inga ålderskrav. Låtkategorin är avsedd för musiker som år 2021 är högst 25 år gamla. Prissummorna varierar mellan 1000 och 3000 euro. Tävlingen pågår till den 31 maj 2021.

Tävlingsjuryn består av kompositör Kimmo Hakola (juryordförande och festivalens konstnärliga ledare), kompositör Riikka Talvitie och, i låtkategorin, låtskrivaren, producenten Jonas W Karlsson och musikern Teuvo Ryynänen, som är styrelsemedlem i arrangörsföreningen.

Festivalen har också tidigare medverkat till att nya verk uppstår. År 2018 uruppfördes en kammaropera, som var specialbeställd för festivalen. Operan Mustan veden yli komponerades av Lauri Kilpiö. Librettot skrevs av Johanna Venho.

Mer läsning