Museiprojektet håller tidtabellen

Kaj Bergman har hållit i trådarna för byggdelen av projektet. I bakgrunden syns den nya huskroppen. Bild: Niclas Erlin

Frontmuseet i Lappvik firade taklagsfest med fullt hus. Till sommaren öppnar museet i förnyat skick.

Det brukar vara ett gott tecken då arrangörerna får lyfta in fler stolar för att som många som möjligt av deltagarna ska få sittplats. Det var precis vad som skedde i Lappvik i dag (10.3), då taklagsöl firades i det förnyade frontmuseet.

40 personer hade anmält sig, men när Martina Lindberg som är verksamhetsledare för Krigshistoriska föreningen i Västnyland hälsade deltagarna välkomna var över 55 personer på plats.

Sedan den färska föreningen för ett år sedan inledde projektet att förnya och rusta upp museet har det varit rejält med drag under galoscherna och den stämningen kände man av också under tillställningen i eftermiddags.

– Allt har gått väldigt, väldigt snabbt, konstaterade föreningens ordförande Bengt Lundström som gav en eloge åt de närvarande byggarbetarna och alla entreprenörer för rappt och väl utfört arbete.

I sitt tal under taklagsfesten berättade Lundström att projektet inleddes med noll euro i kassan. Därefter har stiftelser, Pomoväst, kommuner, företag och ett stort antal privatpersoner trätt in med stöd, i form av både pengar och material.

– Listan på donatorer är så lång att jag inte ens försöker läsa upp dem här, sade Lundström och tillade att de givare som ger sitt samtycke kommer att uppmärksammas med namn i samband med själva utställningen.

Nybygge

Det är en rejäl upprusning som museet genomgår. Utställningen förnyas från grunden, ett arbete som letts av museichefen Dan Lindholm. Sonja Bäckman arbetar med att katalogisera föremålen.

– Under april och maj bygger vi upp utställningen, säger Martina Lindberg.

Kanonhallen som ligger i anslutning till utställningshallen står i så gott som orört skick, men också den ska ses över innan museet igen öppnar sina dörrar.

Under vintern har byggnadskomplexet vuxit med en helt ny huskropp, som ska hysa service- och mötesrum.

Den nya delen är uppförd så att den helt smälter in i helheten. Det är ett uttalat mål. Flygeln ska inte sticka ut, säger byggnadsplanerare Janina Skult.

Hinderbana

Också utomhus har det skett förändringar. Novia-studerande har planerat och uppfört en liten hinderbana, ett mattak och ett tak för artilleripjäser. Manskap från Nylands brigad har hjälpt till att iståndsätta en del av löpgravarna, och det arbetet fortsätter under våren.

Mycket återstår att göra, men Martina Lindberg säger att tidtabellen håller. Söndagen den 4 juni, dagen för försvarets fanfest, kommer museet att öppna för allmänheten. Dagarna innan ska man hinna med pressvisning och presentation för inbjudna gäster.

Rotary är aktivt med

Budgeten för arbetet åren 2016 och 2017 är 760 000 euro. Trots att medelinsamlingen gått bra behövs det ytterligare stöd för att få budgeten helt i balans, säger Martina Lindberg.

Rotaryklubbarna i Hangö, Ekenäs och Karis kom i ett tidigt skede med i arbetet. Rotarymedlemmarna har bidragit på många olika sätt, inte minst genom att delta i talkoarbetet.

Med Rotarykrafter har bland annat även bunkern Irma i Harparskog restaurerats. Kommendör Jörgen Engroos som är stabschef vid Nylands brigad har lett det arbetet under sin fritid.

Överlag kännetecknas hela det pågående museiprojektet av frivilliga insatser, eller för att citera Bengt Lundström:

– Det mesta utförs på ideell basis, vilket med tacksamhet bör noteras.

Byggnadsarbetet inleddes på hösten. Fagerströms Båt & Bygg fungerar som huvudentreprenör medan Hangö elektriska ansvarar för el- och VVS-arbetena.

Verksamheten vid det blivande frontmuseet i Lappvik inleddes 1981, då korsun Den gyllene freden öppnades. Initiativtagare och primus motor var Stig Häggström, ordförande för Karis Krigsveteraner i vars namn museet längre drevs.

I januari i fjol såldes anläggningen till då nystartade Krigshistoriska föreningen i Västnyland, som hade grundats av fyra krigsveteranföreningar och vars syfte är att vårda minnet av krigshändelser i trakten och de krigslämningar som finns kvar.

Föreningen har tillsammans med många andra aktörer rustat upp och byggt till museet, som i sin förnyade form öppnar den 4 juni.