Museibyggnad i Ingå får nytt tak med statligt stöd

Renovering. Huvudbyggnaden på Gammelgården i Ingå ska få nytt tak. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Ingå musei- och hembygdsförening får stöd av Museiverket för att renovera taket på Gammelgården.

Museiverket har delat ut projektbidrag till lokala museer. Ingå musei- och hembygdsförening har fått 6 000 euro för att renovera taket på hembygdsmuseet Gammelgården i Ingå. Museibyggnaden ska få ett nytt plåttak och meningen är att projektet ska ske i år.

– Just nu ligger ju allt nere så vi vet inte exakt när det blir av. Men tanken är nog att det ska bli i år, säger ordförande Monica Nyman.

Takrenoveringen i Ingå är ett typfall av projekt som får understöd i år. Många andra museer har också fått stöd för att renovera taken på museibyggnader. Också katalogisering och vård av samlingar har fått stöd. De lokala museerna upprätthåller samlingar och museibyggnader som är regionalt betydelsefulla.

– Utöver att de erbjuder museitjänster ger de lokala museerna medborgare en möjlighet att också själva bidra till att värna om vårt kulturarv. Kring 10 000 personer gör årligen frivilligarbete i de lokala museerna, säger specialsakkunnig Marianne Koski vid Museiverket.

Museiverket stödjer museer som ägs av kommuner, föreningar eller stiftelser och som inte får statsandelar. Målet med stödet är att bevara museernas samlingar och byggnader, bidra till god administration av samlingarna och informera om museerna och lokala traditioner.

150 museer ansökte om bidraget, som i år delades ut för sjätte gången. Totalt delade Museiverket ut 580 000 euro till 95 lokala museer. I medeltal fick museerna 6 105 euro per museum. Det största bidraget var 9 000 euro och det minsta 800 euro.

Mer läsning