Museer och simhallar öppnar men distansarbete rekommenderas fortsatt – det här gäller från i dag

Idrottsanläggningar som finns utomhus har varit uppe sedan mitten av maj, och från och med början av juni kan tävlingsverksamheten inom idrotten fortsätta med specialarrangemang. Bild: Mikael Piippo/SPT

Många restriktioner, som införts för att bromsa virusspridningen lättar den 1 juni. Det här är vad som gäller från måndag.

Offentliga tillställningar och sammankomster

Offentliga tillställningar med högst 50 personer tillåts. Samtidigt tillåts också offentliga tillställningar med upp till 500 personer om arrangörerna vidtar specialarrangemang.

Enligt regionförvaltningsverket kan evenemang med upp till 500 deltagare ordnas inomhus och i utomhusområden där området är avgränsat om man följer de anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta som Institutet för hälsa och välfärd och Undervisnings- och kulturministeriet har utfärdat.

Offentliga tillställningar med över 500 deltagare är förbjudna åtminstone till och med den 31 juli. Regionförvaltningsverket har meddelat att inga undantagstillstånd beviljas.

Idrottsverksamhet

Idrottsanläggningar som finns utomhus har fått vara öppna sedan mitten av maj. Idrottslokaler inomhus, till exempel simhallar, får öppna på måndag.

Tävlingsverksamheten inom idrotten kan inledas från och med måndag. De begränsningar som gäller offentliga tillställningar och sammankomster gäller också idrottsverksamheten. Regionförvaltningsverket fattar beslut om tillämpningen av begränsningarna.

Nöjesparker

Regionförvaltningsverket klassar inte till exempel nöjesparker, tivolin, lekplatser eller badstränder som offentliga tillställningar utan som fortlöpande normal verksamhet. Besluten om begränsning av sammankomster gäller inte sådan verksamhet.

Enligt statsrådet ska säkerheten på denna typ av platser säkras genom begränsning av antalet besökare, genom att upprätthålla trygga avstånd och genom hygienanvisningar.

Det är förbjudet att arrangera offentliga tillställningar eller sammankomster med över 500 deltagare också på dessa ställen.

Även sommarläger klassas som fortlöpande normal verksamhet.

Kaféer och restauranger kan öppna igen på måndag men både antalet kundplatser och öppettiderna är begränsade. Bild: Mikael Piippo/SPT

Restauranger, kaféer och barer

Restauranger, kaféer och andra serveringsställen får ta emot kunder från och med måndag – men med vissa begränsningar. Antalet kundplatser begränsas till högst hälften av det normala, och alla kunder måste ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. Kunderna får inte servera sig själva mat eller dryck.

Restauranger, kaféer och andra serveringsställen får vara uppe mellan klockan 6 och klockan 23. Alkoholdrycker får serveras mellan klockan 9 och klockan 22.

Social- och hälsovården

Utomstående får inte besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter eller sjukhus. Undantag kan emellertid göras i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i palliativ vård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Rörelsefriheten vid enheter inom socialvården, till exempel äldreboenden och boendeenheter för personer med funktionsnedsättning, kan vid behov begränsas.

Kommuner har rätt att avvika från tidsfristerna för icke-brådskande hälso- och sjukvård och bedömning av behovet av socialservice.

Bibliotek och andra statliga och kommunala kulturtjänster kan fortsätta sin verksamhet från och med måndag. Biblioteken har fått låna ut böcker sedan den 4 maj. Bild: Mikael Piippo/SPT

Kulturtjänster

Biblioteken har sedan den 4 maj tillåtits låna ut böcker och annat material. Från och med måndag öppnas bland annat statliga och kommunala museer, teatrar, kulturhus, bibliotek, bokbussar, fritidslokaler, ungdomslokaler och klubbhus.

De begränsningar som gäller sammankomster gäller även i dessa fall.

Utrikesresor

Finska medborgare har alltid rätt att återvända till Finland och alla har rätt att lämna Finland. Statsrådet rekommenderar dock inte fritidsresor till utlandet.

Arbetsresor och andra nödvändiga resor inom Schengenområdet är tillåtna.

Statsrådet rekommenderar att personer som reser in i Finland självmant sätter sig i karantän i 14 dygn.

Inom bland annat polisväsendet tillåts arbetsgivaren tillfälligt avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen. Bild: Anna Back/SPT

Viktiga yrkesgrupper

Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården, socialväsendet, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten och polisväsendet kan tillfälligt avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen.

Anställda inom hälso- och sjukvården kan åläggas att arbeta.

Distansarbete

Statsrådet rekommenderar distansarbete när det är möjligt. Inom den offentliga sektorn ska arbetsgivaren låta sådana anställda göra distansarbete vars arbetsuppgifter möjliggör det.

Källor: Statsrådet, regionförvaltningsverket

Mer läsning