Musealt

Rädslan för att feminismen ska förändra förhistorien finns. Sverige debatterar kulturarv och museer. Vems kultur och vems arv? Var ska museerna vara och vem ska de representera?

När frågor om museer och normkritik, jämställdhet och integration ställs hettar det lätt till i debatten. Att det så kallade kulturarvet inte går att spara för alltid, men måste gallras väcker också oro för vem som bestämmer vad som ska ut.

Mitt favoritmuseum heter Lower East Side Tenement Museum och ligger på Manhattan i New York. Första besöket innebar en dunderdos historia och pirrande gåtor, men också en insikt om vad så många kulturhistoriska presentationer missar; att se hela människan.

Hur detta hyreshus på 97 Orchard Street blev ett museum om invandrare är en spännande historia i sig. Huset byggdes på 1860-talet och stängdes 1935 av brandskyddsmyndigheterna. Så stod huset orört till slutet av 1980-talet då någon snavade över denna tidskapsel och insåg värdet i att så mycket historia bevarats relativt intakt. För i detta hus bodde runt 7 000 människor under tidsperioden 1863–1935, de flesta invandrade till USA.

Genom muntligt berättande levandegör guiderna olika invånares livsöden. Ett omfattande detektivarbete har lagts ner på att kartlägga riktiga människors liv som berättar så mycket mer än bara ut- och invandringshistoria. Det handlar om förföljelsen av judar i Ryssland, om arbetarklassens villkor, om kvinnorörelsen och de ensamförsörjande kvinnornas utsatthet, om utbildningshistoria och främlingsfientlighet. Besökare lär sig om arkitektur, stadsplanering, hälsofrågor och arbetsmarknadens utveckling i USA. Det här är inget smalt eller nischat museum som "bara" berättar invandrarnas historia.

Jag blev inte förvånad, men glad, när museet i samband med presidentvalet i USA stod upp för invandrares rättigheter – legala och illegala – och också lyfte frågor som rasism och integration ur sin rika historia. Det var inte bättre förr, men vissa frågor verkar stå och stampa i evighet.

Nyligen lanserade nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen kulturarv.se för att sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning. Syftet är att öka kunskapen om relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv. Livrustkammaren och statens historiska museum ingår i samarbetet med målet att skapa samarbeten kring museipedagogik och innehåll, och dialog om för vem och vad vi presenterar i form av historia och förförståelse.

På sjöfartsmuseer känner jag mig ganska hemma. Med en tatuerad farfar som stack till sjöss som tonåring och lunchade med kaphornare som pensionär är innehållet bekant. Delar av vardagen skonade farfar nog sina barnbarn från. Saknar min farmors perspektiv och hur familjeliv, föräldraskap och sjöliv utformade sig. Frågor kring nation, flyktingskap, genus och klass behöver lyftas om vi vill att kulturarvet ska vara gemensamt. Hoppas därför att gallringen som måste ske samtidigt ger plats för nya perspektiv in.

Maria Grönroos är nordist och vikarierande föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Maria Grönroos nordist och biträdande föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet

Mer läsning