Museal stugflytt svårare än väntat

Delvis dåligt material. Tinastugans stockar var delvis i sämre skick än väntat. Flytten till Lappböle försvåras och skjuts upp en aning, men blir av. Bild: Johan Kvarnström

Tinastugans stockar var i sämre skick än väntat. Eldsjälar i Kyrkslätt hembygdsförening är ändå inställda på att på något sätt bygga upp stugan vid Alisgårdens hembygdsmuseum.

Med Tinastugan på museiområdet skapas en fin helhet. Det sade Börje Forsberg, en av eldsjälarna i Kyrkslätts hembygdsförening, då vi skrev om Tinastugans planerade flytt i oktober.

Tanken var att flytta den under våren och visst har föreningsaktiva arbetat flitigt med att plocka ner stugan. Dessutom har man låtit göra grunden för stugan på nya adressen.

En del av stugans delar har redan flyttats från Masaby till Alisgården i Lappböle.

En del av stugan duger

Under arbetet har man dessvärre också stött på en motgång.

– Ett litet bakslag är att många stockar visat sig vara dåliga, säger Forsberg.

– Då man såg på huset utan brädfodring såg det hyfsat ut, men då man plockade ner allting märktes både läckage och insektskador.

Däremot är det klart att fönster och innerdörrar kan användas på nya stället.

– Gammalt och lite slitet får det vara, säger Forsberg.

Hur påverkar de dåliga stockarna flyttens tidtabell?

– Nu ska vi fundera hur vi går vidare. Vi kanske måste köpa stockar och då måste vi se hurdan kostnad det vore för föreningen. Ett alternativ kan vara att ställvis bygga upp stugan på annat sätt. Det är i varje fall klart att stugan kommer stå i Lappböle, men tidtabellen är öppen. Någon form av hus kommer nog upp.

Symbolisk stuga

Följande flyttlass från Masaby till Lappböle går på onsdag. Forsberg säger optimistiskt att allting går långsamt, men framåt.

Stugan är symboliskt viktig för hembygdsföreningen.

Med Tinastugan flyttar nämligen den sista byggnaden från stället där hembygdsföreningens verksamhet fick sin början.

Då man plockade ner stockarna fick man ett viktigt årtal bekräftat.

En datering på en av stockarna visar att Tinastugan i varje fall har stockar från samma år som hembygdsmuseet som fanns på samma tomt en gång i tiden, det vill säga 1913.

"Kyrkslätt hembygdsförenings museum, 1913–1944" kan man läsa på en sten på museitomten i Masaby som nu är ett grönområde intill ett bostadsområde med radhus. Stället heter Gammal Tina.

Vid Alisgårdens hembygdsmuseum kommer Tinastugan att användas för till exempel tidsresor.

Stugan är cirka 45 kvadratmeter stor och indelad i en liten sal, ett kök, en farstu och en verkstad som ska få en hyvelbänk och bli snickarens hemvist under tidsresorna.

Den sista byggnaden som finns kvar i Gammel Tina där hembygdsföreningens första museum fanns åren 1913-1944.

Stugan flyttas i år till Lappböle med hjälp av olika bidrag och talkokrafter.