Munskyddet är politiskt

I skrivande stund väntar Finland på en rekommendation från myndigheterna om att munskydd borde användas på allmänna platser, speciellt i kollektivtrafiken.

Användningen av munskyddet har varit en het potatis i USA där det markerar en djup klyfta mellan politiska motståndare. Munskyddet har blivit en symbol för ens samhälleliga identitet. Även om vi i Fin...