Muddring av Södra viken tickar vidare

Planerna på att restaurera och muddra Södra vikens småbåtshamn går vidare. I onsdags behandlade miljö- och byggnadsnämnden ett utlåtande till RFV om muddringen. Bild: Lina Enlund

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg bedömer att Södra viken i Ekenäs kan muddras – trots exceptionella miljövärden för det omgivande havsområdet.

Eftersom Södra viken är skyddad och olägenheterna utanför viken effektivt kan reduceras med tekniska lösningar anser miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg att ett muddringsprojekt i viken kan utföras.

Den bedömningen gör nämnden i ett utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Verket har bett om ett utlåtande från stadens miljövårdsmyndigheter om muddringsprojektet – som Raseborgs stad som ansökt om lov för.

Utöver restaurering och muddring av småbåtshamnen i Södra viken innehåller ansökan också en ändring av Ekenäs farleds farledslinje och inrättandet av en ny genvägsfarled.

För att reducera olägenheter i samband med muddringen bör man ge tillräckligt klara och detaljerade tillståndsbestämmelser om hur arbetet ska utföras, sägs det i utlåtandet.

Nämnden poängterar att det är viktigt att man inte skadar den omkringliggande miljön i samband med muddringen.

Ärendet behandlades i miljö- och byggnadsnämnden i onsdags.

Vrak från 1800-talet

I Södra viken finns fornlämningar i form av åtminstone två vrak. Vraket "Södra viken 1" ligger på 1–2 meters djup och bedöms vara ungefär 25 meter långt.

"Södra viken 2" ligger i närheten på samma djup och bedöms vara ungefär 17 meter långt. Vraken har bedömts härstamma från 1800-talet.

VN skrev utförligt om vraken i maj 2015. Då bedömde Museiverkets intendent att en muddring nog kan utföras, men att verket gärna ser en marinarkeologisk inventering innan dess.

Mer läsning