MT: Posten kommer att dela ut papperstidningar åtminstone till 2025

Trots att Postens paketutdelningsverksamhet växer har konkurrensen också ökat kraftigt. Bild: John Eriksson/SPT

Enligt Postens vd Heikki Malinen eftersträvar man flexibilitet genom att byta kollektivavtal. Han tror att tidningsutdelningen lever kvar längre än brevutdelningen.

Postens vd Heikki Malinen säger till Maaseudun Tulevaisuus att de närmsta åren kommer att vara mycket svåra när det gäller brevutdelningen. Han tror att tryckta tidningar kommer att delas ut längre än brev. Malinen bedömer att Posten kommer att dela ut papperstidningar åtminstone till 2025–2030.

Mängden post minskar hela tiden. Enligt Maaseudun Tulevaisuus har andelen adresserade brev under det första halvåret 2019 minskat med 13 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Enligt tidningen har Postens omsättning minskat med 70 miljoner euro på grund av den minskade brev- och tidningsutdelningen.

Förra veckan meddelade Posten att de anställda som sorterar paket och näthandelsvaror kommer att flyttas över till ett mindre förmånligt kollektivavtal. Det gäller över 700 anställda. Lönerna sänks i medeltal med 30 procent och i värsta fall med 50 procent, uppskattar Post- och logistikunionen (PAU).

I tisdags berättade PAU att man avbryter strejken. PAU har fått en tilläggsutredning till kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paateros (SDP) önskemål om en timeout. Utifrån den kan PAU avbryta strejken tills vidare, meddelade PAU på tisdagskvällen. PAU förutsätter att Posten förflyttar sorteringspersonalen på Paket- och näthandelsgruppen tillbaka till Posti Ab så att avtalsförhandlingarna kan återupptas från tomt bord.

Enligt Malinen eftersträvar Posten efter flexibilitet genom att byta kollektivavtal.

Paketen levereras huvudsakligen i slutet av veckan och brevförsändelser delar bolaget i praktiken ut bara fyra dagar i veckan, enligt Maaseudun Tulevaisuus.

Trots att paketutdelningsverksamheten växer har konkurrensen också ökat kraftigt. Malinen säger till Maaseudun Tulevaisuus att bolaget nu inom distributionsverksamheten har 16 konkurrenter i Finland och flera andra utländska konkurrenter inom paketutdelningen.

"Utdelningen upphör inte"

Posten skickade på onsdagsförmiddagen ut ett pressmeddelande där man ville förtydliga Malinens uttalanden. Enligt bolaget har han citerats fel i flera tidningar. Posten avser inte att sluta med utdelningen.

–  I Postens strategi ingår att fortsätta dela ut tidningar och Posten har långsiktiga engagemang inom tidningsutdelningen, säger direktören för Postens tidningstjänst Risto Savikko i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet poängterar man att Posten inte har för avsikt att sluta dela ut tidningar utan kommer att göra det så länge kunderna har behov för det.