Mr. Nash

En amerikansk president som ger KKK förnyat självförtroende och legitimitet är ett steg tillbaka ända till 1800-talet.