MR Media breddar axlarna inför innovativa projekt

Synlighet. Conny Karlsson förstärker kodkunnandet på MR Media där han och Mikael Roms bland annat att kommer att jobba med Place2Go som är en gemensam informationsplattform för föreningar, företag och privatpersoner. Bild: Lina Enlund

På tio år har MR Media vuxit från ett enmansföretag i en källare till en reklambyrå med åtta anställda som sysslar med projekt som involverar stora delar av regionen.

– Vi har bra år bakom oss. Därför är det här en perfekt tid att utveckla företaget vidare, säger Mikael Roms som grundat företaget och äger det tillsammans med Niklas Fjäder.

När det i början handlade mycket om visitkort, flygblad, broschyrer och tejpningar, handlar det i dag minst lika mycket om digital synlighet i olika mediekanaler. Det är just denna månsidighet som är MR Medias koncept. Man kombinerar grafisk planering med traditionella trycktekniker och innovativa digitala tjänster.

– Branschen förändras ständigt. Man måste anpassa sig till det, säger Roms.

Innovationsstöd

Nyligen anlitade MR Media en konsult som bekantade sig med företagets projekt och utredde stödmöjligheter. Konsulten ansåg att MR Media borde ansöka om stöd från innovationsfinansieringsverket Tekes.

MR Medias siffror och projekt uppfyllde Tekes tuffa kriterier.

– Det känns bra att Tekes tror på oss och våra projekt, säger Roms.

Med hjälp av stöden kan MR Media satsa fullt ut på de nya projekten i stället för att göra saker sakta mak vid sidan om allt annat.

– Vi skulle aldrig ha ansökt om projektstöd på eget bevåg. Konsulthjälp behövs i dessa omfattande processer.

Framtidens tryckeri

Det aktuella projektet heter Printplace och är en digital tjänst för olika trycksaker – något av framtidens digitala tryckeri.

Via en webbutik kan konsumenter och företag beställa exempelvis flygblad, dekaler och flaggor enkelt via nätet. Kunden kan välja storlekar, mängder och leveranstider enligt önskemål.

– Genom tjänsten kan vi utvidga vårt produktutbud märkbart. Och produkterna kan säljas till en mycket större målgrupp.

I Hangö har MR Media sin bas för reklamtejpningar som är en stor del av företagets verksamhet.

– Framöver kan man beställa också dessa tjänster via Printplace, säger Fjäder.

Målet är främst att förbättra kundservicen lokalt men också att göra tjänsten fungerande nationellt och internationellt, främst med inriktning på Norden.

– Vår lokalkännedom och personliga kontakt med kunderna är vår trumf. Men det hindrar inte att lokala idéer blir globala, säger Roms.

Printplace hänger också samman med informationsplattformen Place2Go – ett annat nydanande projekt – där man samlar företag, föreningar och händelser i regionen på en och samma plats. Synergierna är uppenbara.

– Place2Go hämtar redan kunder till MR Media och i framtiden också till Printplace beroende på deras behov av synlighet.

Som en del av Place2Go har MR Media introducerat ett skyltkoncept som redan används i Horsbäck och som nu också planeras för Bäljars och Malmkulla. Man har sökt patent på skyltsystemet Octa som är utvecklat med tanke på de nordiska förhållandena och möjligheten till modifikation enligt varierande behov.

Vidgat webbkunnande

De olika projekten har lett till att MR Media kunnat anställa två medarbetare vars tjänster man tidigare köpt. Dessutom har man gjort en nyanställning. Man har också inlett ett samarbete med Conny Karlsson som tar med sig sina kunder och sitt kunnande från sitt företag Codes Digital Media.

– Min kunskap kombinerad med MR Medias webbkunnande gör oss väldigt starka digitalt. Jag har i princip bara gjort hemsidor tidigare. Nu får mina kunder ett större utbud av tjänster och produkter. Tillsammans kan vi ge erbjuda produktpaket för alla behov, säger Karlsson.

Janne Uusikylä som är webbansvarig på MR Media konstaterar att efterfrågan på webbsidor är stor och att MR Media får förfrågningar också utanför Raseborg.

– Genom samarbetet med Conny kan vi förutom Joomla nu också erbjuda webbsidor med uppdateringsverktyget Wordpress. Det betyder att utbudet av webbsidor är så gott som heltäckande, säger Roms.

Gemensam informationskanal

I informationsplattformen Place2Go erbjuds företag och föreningar möjlighet till egna sidor. De kan även använda dessa som sina egna webbsidor.

Inom några veckor lanseras den tredje versionen av Place2Go på webben.

Den stora nyheten är en evenemangskalender som fungerar i realtid. Intresset för den ständigt uppdaterade kalendern är stort.

– Vi har redan flera företag och föreningar att samarbeta med. I vår stad händer en massa grejer. Man måste bara veta vad, var, när och hur. Det är bara att plocka fram telefonen och kolla Place2Go.fi, säger Roms.

Ser på Horsbäck

MR Media har planer på att inrätta nya huvudkvarter i Raseborg.

– Behoven av ett gemensamt kontorslandskap kombinerat med ändamålsenliga produktionslokaler blir allt större. En sådan etablering skulle effektivera verksamheten enormt.

Företaget har sedan tidigare en tomt i Horsbäck och utesluter inte helt nya utrymmen i form av en hallbyggnad med integrerade kontorslokaler.

– Då kunde vi själv påverka utformningen. Horsbäck har mycket potential. Med tanke på våra kommande projekt är det logistiska läget ypperligt, säger Roms och Fjäder.