Motorväg gjorde stamvägen säkrare

Säkrare. Vägavsnittet mellan Kyrkslätt och Stensvik är nu säkrare än för fyra år sedan. Bild:

Trafiksäkerheten på motorvägen mellan Stensvik och Kyrkslätt får gott betyg i den slutevaluering där man jämfört trafiken och situationen i dag med hur det var innan motorvägen byggdes.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har gjort en utvärdering där man speciellt lyfter fram hur trafiksäkerheten på motorvägen, som fyllt fem år, har förbättrats.Trafikolyckorna som lett till personsk...