Motionssedlar ska få ettorna att röra på sig

Leo Kivirinta och Piia Kiljunen gillar båda fotboll och hoppas på att motionssedlarna ger nya föreningsmedlemmar. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Nu vill man aktivera årets förstaklassare i Hangö med hjälp av motionssedlar. I bästa fall får de inte bara barnen att röra mera på sig, utan gynnar också det lokala föreningslivet.

För en dryg månad sedan delades en motionssedel värd femtio euro ut till alla elever i årskurs ett i Hangö. Totalt berörde detta 68 barn.Det hela fick sin början av en motion som lades fram Barbro Wik...