Möten mellan människor för framåt

 Att veta vad folket vill, vad som oroar och intresserar är det som en politiker ska basera sitt arbete på.