Mopedkörande skapar debatt

Problem. I Ekenäs centrum är det många som irriterat sig på vårdslöst mopedkörande. Bild: Sofa Westerholm

Mopedkörande väcker häftiga känslor. Meningsskiljaktigheter i Tenala ledde till en offentlig träff. Nu ramlar samtal från missnöjda Karis- och Ekenäsbor in hos polisen.

I Tenala har ungdomarnas mopedkörande irriterat många.

Meningsskiljaktigheterna ledde till en het debatt på Facebook.

Diskussionen på Facebook ledde vidare till en offentlig träff i Tenala där saken diskuterades.

Efter träffen 12.7 har Raseborgspolisen fått in flera klagomål från både Ekenäs och Karis.

– Det har kommit många samtal från både Ekenäs och Karis där personerna säger att samma problem finns där. De känner sig nu åsidosatta, säger äldre kriminalkonstapel Bjarne Holmström.

Enligt klagomålen polisen mottagit är mopedkörande ett problem speciellt i centrum av Ekenäs och kring de svenska skolbyggnaderna i Karis.

– Fler motorcykelpoliser har efterfrågats. Boende upplever mopedkörande som både irriterande och farligt, säger Holmström.

Brist på sysselsättning

Ekenäsbon Emilia Dahlgren och Svartåbon Harriet Wächter tycker uppståndelsen är aningen överdriven.

– Visst kör mopederna flitigt i Svartå också och nattetid kan det nog irritera men ju mera man hakar upp sig på körandet, desto livligare blir det, säger Wächter.

Hon tillägger att hon förstår att ungdomarna kör runt i byarna eftersom det inte finns så mycket annat att sysselsätta sig med.

Dahlgren som bor i centrum av Ekenäs upplever inte att mopedkörande skulle ha tagit överhand.

– Många kör nog omkring rätt galet men det är inte ett så stort problem för mig.

Wächter anser att största problemet är kommunikationen åldersgrupperna emellan.

– Jag förstår båda parterna men tror inte en aggressiv debatt åldersgrupperna emellan löser något. Man borde lugnt diskutera gemensamma spelregler.

– Och kanske lite fler motorcykelpoliser kunde lugna ner situationen, tillägger Dahlgren.

Ljudnivån irriterar

Även i Lappvik har man tidvis upplevt mopedkörande som irriterande och farligt.

Ett äldre par säger att läget för stunden är lugnt där men att det i perioder varit problem.

De är på besök till Ekenäs och förstår bra invånarnas irritation där.

– Klart unga ska få röra sig men då ska de göra det som folk. Ofta ser man bara, speciellt i centrum av Ekenäs, hur de kör i stora klungor med väldigt skruvade mopeder, menar en Lappvikbo.

– Ljudnivån är mycket hög så jag förstår att det irriterar. Folk tolererar mycket men inte hur mycket som helst. Mopedkörandet har gått överstyr.

Paret tillägger att det inte enbart är ljudnivån som besvärar.

– Man ska heller inte glömma att vårdslöst och onödigt körande också lätt för med sig olyckor.

Direkt diskussion att föredra

Anita Westerholm, andra vice ordförande i Raseborgs stadsstyrelse, tycker det är synd att många unga upplever att det inte finns tillräckligt med sysselsättning för dem.

Hon poängterar att frågan om hur sysselsättningen kan förbättras är något som beslutsfattare måste behandla i samråd med ungdomarna själva.

– En dialog med de unga är välkommen och jag tar gärna emot förslag av ungdomarna själva om hur läget kunde förbättras, säger Westerholm.

Westerholm själv har inte upplevt mopedkörningen som ett problem då hon under sommaren vistats mycket i centrum av Ekenäs.

Däremot ser hon att det är bra att de som irriterat sig på mopedkörningen, även har tagit upp saken till en offentlig diskussion.

– De flesta lösningar nås genom en dialog och därför är det fint att saken tagits upp.

Hon understryker ändå att diskussioner på sociala medier möjligtvis inte är det bästa sättet att visa sitt missnöje.

– Jag upplever att många ungdomar frustreras av att diskussioner förts på nätet och inte direkt med dem. Med en direkt dialog med ungdomarna och med lyssnande och förståelse tror jag man kommer längre.

Mer läsning