Modernare bryggor planeras i Norra hamnen

Vid stadens bryggor finns det många lediga platser för mindre båtar. För att möta efterfrågan på kajplatser för större båtar planeras nya bryggor.

Det finns ett behov av fler bryggplatser för båtar med större bredd och djup. Det konstaterar Åke Frondén, chef för administrativa tjänster. Samtidigt ökar behovet av båtplatser då nya bostäder byggs i Norra hamnen, säger han.

För att möta efterfrågan har staden som mål att bygga nya bryggor, närmare bestämt i Norra hamnen norr om den tidigare handelshamnen där det nu står två bryggor som inte är stadens.

De kommer att avlägsnas, säger Frondén.

– Planering pågår. Det ser ut som om bryggorna kunde byggas 2017.

Ledigt i Södra viken

Staden hyr ut ungefär 750 båtplatser i Ekenäs. De finns i Norra hamnen, Södra viken, Ormnäs och Knipnäs.

Just nu finns inga lediga platser i Norra hamnen, berättar Frondén. I Södra viken finns däremot cirka 100 lediga platser.

– Bryggorna är i dåligt skick och hela farleden är i behov av muddring.

I Knipnäs finns också lediga platser och där är kajen heller inte i så god kondition, säger Frondén.

Bryggorna i inre Ormnäsviken, alltså där rampen byggs, är försedda med vatten, el och låsta portar, vilket gjort dem attraktiva. Totalt finns där just nu ett 30-tal lediga platser.

Det här är den tid på året då situationen kan ändras snabbt när det gäller båtplatserna. Räkningarna för platserna har nyss skickats ut, och i den vevan brukar det vara många som antingen vill byta eller säga upp sin plats.

– Nästa vecka börjar telefonen ringa. Det är just nu som det rör på sig.

Även personer som inte bor i Raseborg kan hyra båtplats vid stadens bryggor.

Mer läsning