Modellen för kommunal veterinärvård fem före klar

De nyländska kommunerna är så gott som eniga om hur veterinärtjänsterna skall produceras i framtiden. Hangö och Ingå är för den modell där en del av tjänsterna privatiseras. Däremot har Raseborg svårt att fatta en ståndpunkt. Planerna har till dags dato lett till att man inlett samarbetsförhandlingar med de kommunalt anställda veterinärerna. Nämnden beslöt under sitt möte 12.4 att Raseborg har tid till 18.5 att ge ett utlåtande. Om kommunen inte ger ett utlåtande, kan processen fortsätta i vilket fall som helst. Nämnden för Sydspetsens miljöhälsa anser att samarbetsförhandlingarna kommer att ge tillräckligt underlag för ett slutgiltigt beslut.