Misstankar om övertramp utreds

Reagerar. Efter #metoo och #dammenbrister har medvetenheten om sexuella trakasserier vuxit påtagligt, också i skolvärlden. Rektorerna Andreas Hollsten, Katri Konttinen och Bob Karlsson önskar att allt som upplevs som övertramp anmäls. Bild: Johanna Lemström

Ett misstänkt fall av sexuella trakasserier i Karjaan yhteiskoulu utreds som bäst. Rektor Katri Konttinen kan inte säga mer än så eftersom ärendet är sekretessbelagt.

I Karjaan yhteiskoulu i Karis har en person i skolans personal anmälts för sexuella trakasserier.

Fallet utreds just nu internt inom staden Raseborg. Karjaan yhteiskoulus rektor Katri Konttinen säger att ärendet är på undervisningschefens, personalchefens och koncernjuristens bord.

– Ärendet är sekretessbelagt, mer kan jag inte säga. Men jag kan inte heller ljuga och säga att allt är som det ska.

Ingen topp hos polisen

Vid Raseborgspolisen har man inte fått ta emot några anmälningar om sexuella trakasserier eller övergrepp från vare sig Karjaan yhteiskoulu eller andra skolor i trakten efter att Metoo-rörelsen tog fart i Finland, säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm.

Raseborgspolisen har inte heller i övrigt upplevt någon ökning i antalet anmälningar av sexbrott just nu.

– Men det kommer säkert vara lättare att våga ta steget och anmäla övergrepp i och med synligheten som kampanjen fört med sig, säger Mats Sjöholm.

Att trakasserier anmäls hoppas rektor Katri Konttinen. Hon poängterar hur viktigt det är att ungdomarna vågar komma och tala med någon lärare, rektorn eller skolkuratorn om de upplever att de utsätts för osakligt beteende i skolan.

– Alla misstankar utreds, säger hon och får medhåll av rektorskollegerna Bob Karlsson från Ekenäs högstadieskola och Andreas Hollsten från Karis svenska högstadium.

Känslan ifrågasätts inte

Bob Karlsson önskar att flickorna skulle prata med någon vuxen i skolan om de utsätts för något, eller med en vänelev om det känns lättare. Skolan kommer ta allt på allvar och utreda. Man kommer inte säga "det var väl inte så farligt".

– Det är precis som med mobbning, känslan av att vara utsatt är subjektiv.

Med andra ord; det man känner så känner man, det kan inte ifrågasättas och känns det fel kan man anmäla det.

– Det är självklart att misstankar ska utredas. Det vore dessutom professionellt självmord att låta bli att utreda, säger Katri Konttinen.

Enkät visade på övertramp

Alla tre rektorer är rätt nya på sina poster. Karlsson tillträdde i januari 2016, Konttinen i januari 2017 och Hollsten i augusti 2017.

Skolorna har en ganska färsk plan för jämställdhet och likabehandling och rektorerna lyfter fram den som ett instrument i arbetet mot övertramp och trakasserier.

– I planen ingår att man en gång per år ska göra en enkät bland lärare och elever, säger Bob Karlsson.

Svaren i vårens enkät visade att det förekommer oegentligheter mellan elever i Ekenäs högstadieskola, att det finns pojkar som ibland tafsar på flickor.

Tack vare #metoo och #dammenbrister tror Bob Karlsson att det i enkäten som görs våren 2018 möjligen kommer fram ännu mer.

Inte helt lätt

Att det kanske inte är så enkelt att gå och berätta för en vuxen i skolan bekräftar niondeklassarna Tessie Fagerholm, Wilma Henriksson och Sofia Nyström, samt sjundeklassaren Cassandra Randström i Ekenäs högstadieskola.

– Fast om det händer något borde man nog berätta, exempelvis för kuratorn, säger Sofia Nyström.

– Jag skulle nog gå till kuratorn, hon är en sådan som man går och pratar med, säger Wilma Henriksson.

De säger att de allra flesta i skolan kan bete sig som man ska och tycker det är bra att frågan tagits upp. I skolan har man talat om #dammenbrister och #metoo bland annat på en biologilektion, säger Tessie Fagerholm.

– Rektorn tog dessutom upp #dammenbrister på en morgonsamling.

Också i ämnet hälsokunskap har frågan berörts.

Nämnd tar ställning

Det är inte bara i skolorna som frågan är aktuell. Fritidsnämnden i Raseborg som möttes förra veckans torsdag förbereder ett ställningstagande mot sexuella trakasserier och för jämställdhetsarbete.

Det var ledamot Melinda Lönnberg (SFP) som tog initiativ till ställningstagandet, säger fritidschef Reino Kärkkäinen.

Mer läsning