Missnöjda grannar på Mannerheimvägen

På sitt senaste möte tog miljönämnden ställning till ett rättelseyrkande mot ett aktuellt bygglov för en ny villa på Mannerheimvägen i Hangö. Bygglovet har beviljats i april i år och flera grannar är missnöjda.

Enligt en granne borde byggnadens fasad vara bättre anpassad till miljön. Eftersom ytterligare en granne lämnade in ett liknande rättelseyrkande, kort innan nämndens förra möte, måste ärendet dras bort från föredragningslistan.

Enligt det föreslagna svaret till det första rättelseyrkandet skulle nämnden dock förkasta yrkandet. Staden anser att den planerade byggnaden passar in i miljön, till utseende, färgsättning och placering. Även Landskapsmuseet har varit inne på samma linje. Det nya huset skulle passa ihop med de äldre villorna i området, men skiljer sig däremot från de mera moderna husen på tomterna intill.