Minskning av avfall tema på Malta

Monica Lemberg, Lars Berghäll, Michael Wallen, Sophia Reichenzeller och John Sjöberg deltog i seminariet på Malta. Bild: Niclas Erlin

Elever i Källhagens skola och Virkby gymnasium deltog i ett miljöseminarium vid Medelhavet och berättade där om bland annat källsorteringen i den egna skolan.

Möjligheterna att sortera och återvinna avfall kan variera ganska mycket mellan olika länder och också inställningen till hur det ser ut i omgivningen växlar.

Det konstaterar John Sjöberg som går i årskurs sju i Källhagens skola och som förra veckan deltog i ett miljöseminarium på Malta i Medelhavet. Med var också niondeklassaren Michael Wallen från samma skola, Sophia Reichenzeller och Lars Berghäll som går första året i Virkby gymnasium samt matematikläraren Anders Johansson och Monica Lemberg, som är rektor för Källhagens skola.

– Man kunde märka kulturella skillnader. Det går att se vad som är standard i ett land, säger Sophia Reichenzeller visavi folks förhållningsätt till hur det ser ut i omgivningen.

Eleverna från Virkby noterade bland annat att det längs vägrenarna på Malta låg betydligt mera skräp än det gör i Finland.

– Det verkade som om ingen riktigt brydde sig om det, säger Sophia Reichenzeller.

– Men skolgården var ren och snygg, säger John Sjöberg.

Komposterar inte

Totalt cirka 30 elever och lärare från de deltagande länderna inom projektet "It's time to help" mötte upp på träffen, där gruppen från Virkby bland annat berättade om hur källsorteringen fungerar i den egna skolan.

Flera av deltagarna från de andra länderna förundrade sig över att skolan inte själv komposterar sitt organiska avfall, utan skickar det vidare.

– Först tyckte vi också själva att det är en svaghet, säger Monica Lemberg och berättar att den finländska gruppen småningom kom på andra tankar.

Kanske det inte alls är så dåligt att inte kompostera själv, ifall komposteringen fungerar bra inom kedjan som helhet, förklarar hon.

Hur tycker ni att avfallshanteringen fungerar hos oss?

– Här i Finland fungerar den bra, säger Michael Wallen.

Sophia Reichenzeller säger att medvetenheten om sortering och återvinning är större än i flera andra länder.

– Vi har ganska höga normer, säger Lars Berghäll.

John Sjöberg konstaterar att flaskreturen med sitt pantsystem fungerar rätt bra här, i motsats till läget på Malta.

Seminariedeltagarna rörde sig över hela ön, som bildar stomme i den lilla staten med samma namn, Malta. Själva träffen hölls en bit utanför huvudstaden Valetta.

Skolan som fungerade som värd är katolsk och har 1 700 elever.

– Den har drag av det engelska skolsystemet, säger Lars Berghäll och berättar att eleverna bland annat bär skoluniform.

Hela skolan inkopplad

Skolorna som deltar i projektet har i tur och ordning tagit emot besökare från de andra länderna. I september i fjol var Källhagen värd för en motsvarande träff.

Läraren Johnny Kronqvist som håller i trådarna i Virkby säger att alla elever i skolorna ska ha nytta av projektet och dess innehåll, inte endast de som deltagit i seminarierna utomlands.

I förlängningen handlar projektet inte enbart om miljö och ekologi, utan också om att eleverna ska få bekanta sig med kulturen och ungdomarna i andra länder.

– Det bygger upp en delaktighet, säger Monica Lemberg och berättar att det under arbetets gång skapats material som alla skolor ska ha nytta av.

Källhagens skola är med i ett Erasmus +-projekt, "It´s time to help", med hållbar konsumtion och ekologi som tema. Målet är att deltagarna ska byta idéer och lära sig av varandra.

Skolor i Tjeckien, Tyskland, Lettland, Portugal, Malta och Finland deltar. Alla skolor har tilldelats Grön flagg.

Projektet som finansieras av EU-kommissionen pågår 2014–2016 och utvärderas i sommar. I Finland kanaliseras finansieringen via organisationen Cimo. Virkbyskolorna har också fått annat stöd för att kunna delta.

Träffen på Malta hölls 18–22 april.

Mer läsning