Minskad mångfald i språkstudierna

"Onödigt sällan lyfter man fram att språkstudier definitivt också utvecklar tänkandet på en mångfald olika sätt."

Jag träffade nyligen en finlandssvensk gymnasierektor som uttryckte sin oro över att de ungas intresse för främmande språk har minskat så dramatiskt. I kommunens svenska högstadieskola, som hör till d...