"Minska på planeringsraseriet"

Förebyggande. Anna Rönnberg önskar att kommunen kunde satsa på förebyggande verksamhet inom social- och hälsovården. Bild: Mira Strandberg

Kollektivtrafik, hälsovården och planering är frågor som tre väljare i Sjundeå lyfter fram inför kommunalvalet. Och närdemokratin ska bevaras.

– Närheten är en viktig och bra sak i en liten kommun som Sjundeå. Här finns alltid någon som jag konkret kan vända mig till om jag har en fråga om någonting, säger Christina Lindén.

Hon har bott i Sjundeå med maken Carl-Johan Lindén sedan 1969 och ser småskaligheten som en styrka.

– Den kommunala demokratin måste finnas kvar. Det måste finnas tjänstemän och förtroendevalda som jobbar för vår sak, säger hon.

Annat som Christina Lindén inte vill spara på är hälsovård. Hon har själv färska erfarenheter av hälsovården på orten, eftersom hon nyligen brutit armen.

– Jag hoppas att det finns någon sorts mottagning här även i framtiden. Det var nog bra att den fanns här när jag bröt armen, säger hon.

– Hälsocentralen är jättebra som den är nu, fyller Carl-Johan Lindén i.

Saknar busstidtabeller

Det som paret Lindén däremot anser att borde utvecklas i Sjundeå är kollektivtrafiken.

– Jag röstar inte på ett parti som lägger ner järnvägen. Det är en tidsfråga när jag inte kan köra bil längre, och då är jag beroende av kollektivtrafiken, säger Carl-Johan Lindén.

Även Christina Lindén anser att kollektiven är en viktig fråga i Sjundeå, speciellt tåg rätta tider. Ett morgontåg och veckoslutstrafik står högst på önskelistan. Också bättre intern kollektivtrafik borde utvecklas.

– De där så kallade nyckellinjerna är bra, men jag brukar kalla dem för hemliga linjerna för det finns ingen information om var och när de går, säger hon.

Ett område där Carl-Johan Lindén ser goda möjligheter att spara pengar i kommunen är byråkratin och reglementena kring kommunal planering.

– Planeringsraseriet i vårt land kunde minskas, för det blir dyrt. Tjänstemännen på byggnadskontoret ska vara rådgivare, inte poliser. Vi borde få bygga som vi vill på landet i Finland och inte satsa energi och pengar på att granska om det är rätt antal rutor i fönstren och rätt färg på taket, säger Carl-Johan Lindén.

– Och besvärsrätten, visst är det viktigt att få överklaga, men hur länge? undrar Christina Lindén.

Bättre stöd för företagare

Anna Rönnberg är tvåbarnsmamma och lantbruksrådgivare. Viktiga frågor för henne är företagande och lantbruk, och den kandidat hon väljer ska ha de här frågorna i bakhuvudet.

– Kommunen kunde bjuda på nätverkskanaler och stödja företagare på olika sätt. Novago har en mottagning, men man kunde göra lite mer än så, säger hon.

Hon tycker också att ett bra sätt att satsa på invånarnas välbefinnande skulle vara att satsa på frivilligverksamhet av olika slag.

– Att stödja de föreningar som finns skulle vara ett bra sätt. Frivilliggrejer överlag kunde få upp välbefinnandet i Sjundeå.

Som exempel nämner hon stödpersonsverksamhet inom barnskyddet.

– Jag är själv stödperson i Raseborg och det är en verksamhet som man bra kunde starta också i Sjundeå.

Efterlyser språkbad

Eftersom hennes dotter går i första klass intresserar skolfrågor självklart Anna Rönnberg, och det svåra läget med dålig inomhusluft i skolorna är något hon tycker att man måste komma åt.

– Någonting är det ju som inte fungerar när det har gått som det har gått. Man borde göra något åt byggandet i kommunen, för det är viktigt att det fungerar. Kanske är det konkurrensutsättningen man borde göra något åt, så att det läggs mera vikt vid kvalitet, säger hon.

Skola och dagvård, speciellt familjedagvård, är något som även ligger Christina Lindén nära om hjärtat. En synpunkt som Rönnberg lyfter fram är behovet av språkbad.

– Jag stör mig på språkfrågor i kommunen, att det inte finns språkbad. Jag förstår inte varför, då det skulle vara så viktigt för barnen att få lära sig båda språken. Men allt är så väldigt uppdelat i svenskt och finskt i Sjundeå, säger hon.