Minnet av kriget måste vårdas

Bild: Mira Strandberg

Intervju

Lars Selin har haft det som något av ett livsverk att föra fram budskapet om vad krigsveteranerna har gjort för vårt land. Vid Sjundeå krigsveteraners 50-årsjubileum nyligen premierades han med det högsta förtjänsttecken som veteranförbundet beviljar: Krigsveteranernas gyllene förtjänstkort.

– Det kändes bra, för det är inte så många som har det, säger Selin anspråkslöst.

Medaljen beviljas för "synnerligen betydande och långvarigt arbete krigsveteranerna till fromma", något som verkligen kan anses stämma när det gäller Selin. Fosterländskheten sitter i ryggmärgen ända sedan barndomen.

– Jag var soldatgosse från 1942, vår stab var i Svartbäcks skola. Jag tycker att krigsveteranföreningarna är oerhört viktiga, vi kan inte nog framhäva det som veteranerna har gjort för vårt land.

Flyttade hem igen

År 1992 flyttade Selin tillbaka till Sjundeå efter att ha bott borta så gott som hela yrkeslivet. Pensionärstillvaron medgav nya intressen, så han gick med i veteranföreningen.

– Det är ju ofta brist på folk som vill engagera sig. Jag blev först vice ordförande och blev sedan övertalad av Börje Grotell att bli ordförande.

I nio år, fram till år 2016, lotsade Selin föreningen, och sitter fortfarande kvar i styrelsen som vice ordförande. Föreningens 50-årsjubileum firades ändå under ledning av den nya ordföranden Lars-Eric Möller.

Viktigt bevara minnet

Eftersom krigsveteranerna stadigt blir färre har det diskuterats mycket kring vad som ska hända med alla veteranföreningar i vårt land när veteranerna är borta. Selin anser att det alltid kommer att behövas någon som har hand om uppvaktningar på viktiga dagar som veterandagen, de stupades dag eller självständighetsdagen.

– Det är viktigt att uppvakta våra stupade, det får inte glömmas bort. Och sen, om det finns resurser, kunde föreningarna berätta för ungdomarna om krigstiden och hur det var då. Det känner dagens unga inte till.

Festligt jubileum

Sjundeå krigsveteraner firade sitt jubileum med pompa och ståt den 22 september. 120 personer deltog i festen där festtalare var Elisabeth Rehn. Förtjänsttecken av olika slag delades ut till Anita Weckström, Eva Lindström, Tor Fagerström, Dolores Karell, Cate Fagerström och Carl-Johan Grönberg.