Minnen från Fiskars samlas in

Barnens dag firas i Fiskars bruk på 1950-talet. Kortegen startade vanligen vid Samlingslokalen och åkte sedan till Degersjön där simpromotion hölls. Här är kortegen i Hasselbacken. Bild: Fiskars museums bildsamling

Avindustrialiseringen under senare delen av 1900-talet är i fokus i Fiskars museums färska dokumentationsprojekt. Hur upplevdes tiden då fabriksverksamheten minskade och folk flyttade bort?

Hur påverkades invånarna och de fabriksanställda i Fiskars då den industriella produktionen avtog, tjänster lades ner och många bruksbor flyttade bort? Hur förändrades stämningen i bruket och hur reag...