Ministerns vargsvar inte tillräckligt

Bild: Mostphotos

Jord- och skogsbruksministerns svar i vargfrågan tillfredsställer inte Svenska riksdagsgruppens ordförande.

Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist frågade i ett skriftligt spörsmål riktat till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet?

Minister Leppä (C) svarar att bedömningen av hur farlig vargen är för människan görs från fall till fall.

Leppä konstaterar att under jaktsäsongen 2017-2018 tillåter vargförordningen jakt på högst 53 vargar. Ministeriet anser att kvoten erbjuder Finlands viltcentral tillräckliga möjligheter att hantera frågan.

Finlands viltcentral kan även bevilja undantagstillstånd och polisen har möjlighet att fatta beslut om att fördriva eller avlägsna vargar som orsakar hot, heter det i ministeriets svar.

Thomas Blomqvist (SFP) är inte helt nöjd med svaret.

– Enligt de senaste officiella uppgifterna har vargstammen inte vuxit, men lokalt har den vuxit. I stället för att fokusera på den nationella nivån och det totala vargantalet i Finland borde man se frågan regionalt, säger Blomqvist.

I ministeriets svar konstateras att en varg som vistas på en gård i första hand ska fördrivas, men om inte det har gett resultat "kan en varg som kommer till gårdar avlivas."

– Ministeriets svar visar tyvärr inte tillräcklig förståelse för människors oro för att vargstammen växer lokalt och att vargflockarna gör allt fler gårdsbesök. Nu borde man se på frågan med nya glasögon. Ministeriet borde utreda vad det betyder då vargen nu etablerat sig i rätt tätbebyggda områden, säger Blomqvist.

Mer läsning