Mindre tomt reserveras för daghem

Sjundeå kommun säljer en tomt för daghemsverksamhet i Störsvik. Tomten som kommunstyrelsen föreslår att ska säljas är inte den där det nuvarande daghemmet ligger, utan en annan, som ligger på andra sidan om Störsviksvägen.

Tomten norr om vägen är betydligt mindre än den södra tomten, 2 422 kvadratmeter. Den nuvarande daghemstomten är 11 329 kvadratmeter stor.

Byggrätten på den norra tomten är nästan 730 kvadratmeter jämfört med nästan 3 400 kvadratmeter på den södra tomten. Tekniska nämnden i Sjundeå ansåg att den norra tomten lämpar sig bättre för ändamålet, eftersom den större byggrätten på den södra tomten kan behövas för något annat i framtiden i och med att området växer till sig.

Den nuvarande daghemsbyggnaden är en leasingbyggnad, som plockas bort då daghemsverksamheten upphör. I försäljningsvillkoren för den mindre tomten står att ett nytt daghem ska vara färdigt att öppnas i januari 2020.

Kommunstyrelsen behandlade tomtförsäljningen vid sitt möte i måndags. Då föreslog socialdemokraterna Arja Alho och Kristian Parviainen att kommunen skulle avstå från att sälja tomten men fick inget understöd av de övriga styrelsemedlemmarna.

Det slutliga beslutet om försäljningen av daghemstomten fattas av kommunfullmäktige.

Mer läsning