Min Stig vill ge barn som lever i ett sus av alkohol och bakfylla framtidstro

Framtidshopp. Emelie Hindsberg-Lipponen är ansvarig för Min Stig. Hon jobbar med barn som lever i en familj med missbruk. Hon vill ge barnen framtidshopp. Bild: Lina Enlund

För en del barn och ungdomar är sommarlovet inte efterlängtat. Tvärtom. För barn som lever i en familj med missbruk kan skolan vara en stor trygghet och ett viktigt andrum. Min Stig vill hitta och hjälpa dessa utsatta barn.

– Enligt A-klinikstiftelsen växer 25 procent av alla barn i Finland upp med en förälder som dricker för mycket. Det motsvarar omkring 3–4 barn i varje skolklass, säger Maj Estlander, verksamhetschef f...